Những website nào sẽ phải thông báo với Bộ Công Thương theo quy định? Là những website thương mại điện tử bán hàng do cá nhân, tổ chức, thương nhân tạo lập để phục vụ hoạt động thương mại, bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ của mình.

Thời gian thông báo trong bao lâu? Khoảng 14 ngày làm việc.

Hồ sơ thông báo bao gồm những gì? Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác, các điều kiện giao dịch của website.

Logo mẫu khi website được Bộ Công Thương cấp
Logo mẫu khi website được Bộ Công Thương cấp

Quý khách khi có nhu cầu đăng ký / thông báo website với Bộ Công Thương, vui lòng liên hệ hotline 0909 58 1200 để làm thủ tục đúng theo quy định của Bộ.