1. THIẾT KẾ LOGO

BẢNG GIÁ

2. THIẾT KẾ CATALOGUE

3. THIẾT KẾ PROFILE CÔNG TY

4. THIẾT KẾ TỜ RƠI, TỜ GẤP, TỜ PHƯỚN

5. THIẾT KẾ MENU CAFE, THỰC ĐƠN NHÀ HÀNG

6. THIẾT KẾ BÌA SÁCH, TẠP CHÍ

7. THIẾT KẾ LỊCH TẾT

8. THIẾT KẾ TEM NHÃN SẢN PHẨM